lördag 16 februari 2008

Stoppa mobbningen

Mobbning är ett sätt att konkurrera. När en eller flera i en grupp får svårt att hänga med i konkurrensen så tillgriper de metoder som vi allmänt kallar mobbning.

Alla människor jag någonsin träffat konkurrerar med andra, men
de flesta har spärrar som gör att de inte tillgriper mobbning. Men under rätt omständigheter och i rätt miljö så kan personer med tendenser för mobbning frodas.

Jag anser att mobbning är en samhällsfara och en dyr sådan som kostar samhället åtskilliga miljarder årligen. Detta beteende gör att företag går omkull, att familjer splittras och att sjukvården belastas med utgifter som vi alla kunde ha sluppit om dessa mobbare hållits i schack.

Jag har varit utsatt för mobbning och sett andra bli utsatta. En gemensam nämnare är att mobbare alltid söker likasinnade eller om det inte finns. Bedrar människor genom lögner eller halvsanningar att delta i deras aktiviteter.

Om det är en arbetsplats där arbetsledningen delar in personalen i grupper efter eget gottfinnande. Samt bidrar till att några blir ute i kylan, medan andra får förtroenden så har man ett icke funktionellt företag med en kultur som främjar mobbning.

Jag har själv inte tagit till så drastiska åtgärder som självmord och det ligger väl inte i min natur. Men om hundratals människor (kanske tusentals) varje år tar sina liv på grund utav att de blir dåligt behandlade av andra, så är det väl ett väldigt bra skäl att stoppa mobbningen.

torsdag 7 februari 2008

Med alliansens skola, tillbaka mot forntiden

Ja, Alliansen fortsätter med jättesteg bakåt i tiden. Komvux ska privatiseras och vi ska få ett nygammalt betygsystem. Farsan och morsan gick ju i en skola med det gamla betygsystemet med bokstäver.

Fast de är lite för unga i regeringen för att ha förstahandskunskap om den gamla skolan i Sverige från 30 och 40-talet, så det är troligare att de har importerat det amerikanska systemet. Ett system där den som har gott om pengar kan köpa sig bättre undervisning och högre betyg än den som är fattig. Redan nu så ger samma kunskapsnivå högre betyg i en friskola, jämfört med en kommunal skola.

Det är väl tänkt att den fattiga ska nöja sig med undermålig undervisning åt sina barn och arbeta som tjänstehjon åt de med pengar i alliansens Utopia.

Lättare att få höga betyg