tisdag 27 januari 2009

FRA-lagen

Amnesty anser att FRA-lagen som som antogs av Sveriges riksdag 18 juni 2008 kan leda till kränkningar av de mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som stadgas i Europakonventionen.

Man skriver bland annat: Vad Europadomstolen uttalade i Klass med flera mot Tyskland tål att upprepas: ”Med en utbredd övervakning i syfte att skydda demokratiska grundvalar följer en stor
risk att underminera och skada demokratin under förevändningen att försvara den.”


Läs hela dokumentet på: http://www2.amnesty.se/externt/aiglobal.nsf/(sidor)/9F986A6DB4ABC29FC12574C40073200B/$file/FRA.pdf

Denna lag har stadfästs av en regering som ofta och högljutt talar om frihet. Nu undrar jag: Vems frihet talar man om då?

onsdag 7 januari 2009

Försäkringskassan och de sjuka

Jag läste i tidningen att försäkringskassan tvingar sjuka att arbeta! Hemskt när allvarligt sjuka tvingas ut i arbete.

Men allvarligt talat så är det regeringen som ger direktiv till försäkringskassan. Försäkringskassan verkställer sedan i sin tur dessa beslut. I regeringen är den ytterst ansvarige statsministern. Så rubriken borde vara:
Reinfeldt tvingar ut allvarligt sjuka i arbete.

Såg att även MS-sjuka som går på cellgiftsbehandling enligt regeringens direktiv är fullt friska? Vem sjutton är inte arbetsför då? Kanske bara de döda?