tisdag 30 december 2008

Pensionålder

Jag läste hos Nutek att Sveriges ekonomiska tillväxt sedan 1970 gjort att vi har en bruttonationalprodukt som är dubbelt så hög idag jämfört med då. Detta efter att inflationen är borttagen från resultatet.

Ändå så har vi inte råd med våra pensionärer, utan de ska enligt ett borgerligt förslag arbeta fram till 72 års ålder. För mig låter det som ännu ett förslag av alliansen som syftar till att omfördela pengar från det svenska folket till de rika.

Dessa privilegierade få, som ofta har en möjlighet att gå i pension vid 55 år.

I praktiken innebär förslaget att pensionen sänks för väldigt stora grupper. I dagsläget har alla som fyller 65 år rätt till full pension. Men kan om de vill, arbeta så länge de vill i sitt eller något annat yrke.

Är du en av dom som vill ha sänkt pension?

söndag 21 december 2008

Arbetslösheten

När jag var ung så hade vi 100 % i ersättning när vi blev arbetslösa och en total arbetslöshet på 1 %. Idag får vi ut 80 % i ersättning maximalt 730 kr per dag och har en arbetslöshet som nästa år når över 7,5 % enligt experterna.

Om de borgerliga teorierna skulle stämma så skulle arbetslösheten sjunka med lägre
a-kassa. Men varför stiger den istället? Man sänker ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen och istället för att få fler i arbete, så är det fler som går ut i arbetslöshet. Det är någonting som inte stämmer!

Slutsatsen man kan dra av detta är att arbetslösheten beror på konjunkturen och samhällsstrukturen, inte de arbetslösa. Vem är det då som står för
planerandet och besluten i samhället. Vilka är de som ger ut riktlinjer och som beviljar pengar till diverse projekt, sjukhus, skolor, broar, vägar och allt övrigt?

Svaret är att det är politiker som står för
beslutandet, det är de som beslutar om skatter, hur valutapolitiken ska se ut och hur hela samhället ska vara organiserat. Deras beslut påverkar hur många uteliggare vi har, hur friska vi är, hur vi bor, hur många fattiga det finns, hur många arbetsplatser som skapas, hur hög pension du får, standarden på bostäderna, om du får sjukvård och om du har fina tänder trots att du inte har så mycket pengar.

Allt i vårt samhälle beslutas av politiker i stat, landsting och kommuner. Vi väljer våra politiker i val vart fjärde år, men vet vi vad vi väljer?

tisdag 9 december 2008

Uppsägningar i Luleå

Såg i TV och läste i tidningen att det blir uppsägningar och att produktion hos Plannja flyttas söderut. Jag blev lite förvånad när de sa att de var förvånade över omfattningen? Att Plannja flyttar har mest troligt planerats tidigare, men produktionen har legat på en sådan hög nivå att de i ledningen inte vågat flytta fabriken. Deras kunder skulle ha vänt sig någon annanstans för sina produkter om inte Plannja kunnat leverera i tid.

Sedan så tror jag inte att det är över med uppsägningar. Det kommer fler både inom stålbranschen och andra branscher under våren. Krisen är inte löst och grundproblemen med USA:s federala underskott och amerikanska folkets oförmåga att betala tillbaka sina lån är inte lösta. Sedan tillkommer de problem som nyliberalismens segertåg över världen inneburit för den globala ekonomin. Islands kreditkris, miljarder som försvunnit från pensionsfonder och girigheten hos dem som ska förvalta pensionerna. Om jag skall var optimistisk så tror jag att det i bästa fall blir en arbetslöshet på 10 % i hela landet till nästa år, men troligare är en högre siffra.

Ibland så tror jag att hela Sveriges befolkning varit på kurs hos optimistkonsulten inklusive journalister och politiker, men inte jag. Det kan alltid bli värre!