torsdag 28 oktober 2010

Invandrare och sociala villkor

Jag ser i tidningarna och på TV förvånade och indignerade människor som undrar över skotten i Malmö. Varför händer detta och vilka åtgärder bör man tillgripa för att medborgarna ska känna sig säkra?

Det är enkelt. Vill man ha ett samhälle med en lugn utveckling (Ingen skottlossning) så se till att medborgarna har arbete med en lön som går att leva på. Bra sjukvård med ekonomisk trygghet vid sjukdom. En förhållandevis jämn fördelning av resurser.


Nu gör man tvärtom och undrar varför det blir bråk? Och det är inte bara skotten som visar att något är fel. Vi har haft kravaller i Malmö och på andra platser i Sverige för inte så länge sedan.

Skotten i Malmö på DN

tisdag 12 oktober 2010

Regeringen smiskar

Enligt de gamla dammiga idéer som nu framförs som nya, så ska den ekonomiska tillväxten stimuleras genom att de arbetslösa ska få mindre med pengar. De arbetslösa ska då tvingas att ta arbeten under den lönenivå som andra arbetare har i samma yrke. Enligt detta scenario ska det göra att lönerna sjunker och kostnaderna för arbetskraften blir då lägre. Vilket gör det billigare att anställa vilket skapar högre tillväxt och färre arbetslösa.

Låter ju bra för de som önskar lägre löner. Men för oss andra är det inge roligt alls!

Om man med det här i åtanke tittar på tillväxtsiffror i t.ex USA de senaste åren, där denna politik har *applicerats på det amerikanska samhället. Så ser vi att: Bästa tillväxt de senaste tre åren är 1,9 % år 2007, 2008 var det 0 % och 2009 -2,6 %. Praktiskt taget alla löneförhöjningar sedan 1975 har gått till de 20 % av befolkningen som tjänar mest. Resten av befolkningen har lägre eller lika hög reallön som 1975. Arbetslösheten har under samma tid stigit till 9 %.

Jag tror att detta egentligen är en filosofisk skillnad mellan mig och högerfolket. Där regeringen och de som instämmer i deras ideologi, är för *repression (Man ser befolkningen som elaka barn som mot sin vilja ska smiskas till underkastelse)

Medan jag och andra med en annan mer *pragmatisk syn på verkligheten tror på uppmuntran, verkliga insatser som skapar arbeten och ett skrotande av övertron på den fria marknadens läkande förmåga. Detta kommer att skapa verkliga arbeten, och få tillväxten att ta fart i ett mer humant samhälle som är till för alla.


Fakta hämtat från CIA-factbook