tisdag 30 december 2008

Pensionålder

Jag läste hos Nutek att Sveriges ekonomiska tillväxt sedan 1970 gjort att vi har en bruttonationalprodukt som är dubbelt så hög idag jämfört med då. Detta efter att inflationen är borttagen från resultatet.

Ändå så har vi inte råd med våra pensionärer, utan de ska enligt ett borgerligt förslag arbeta fram till 72 års ålder. För mig låter det som ännu ett förslag av alliansen som syftar till att omfördela pengar från det svenska folket till de rika.

Dessa privilegierade få, som ofta har en möjlighet att gå i pension vid 55 år.

I praktiken innebär förslaget att pensionen sänks för väldigt stora grupper. I dagsläget har alla som fyller 65 år rätt till full pension. Men kan om de vill, arbeta så länge de vill i sitt eller något annat yrke.

Är du en av dom som vill ha sänkt pension?

söndag 21 december 2008

Arbetslösheten

När jag var ung så hade vi 100 % i ersättning när vi blev arbetslösa och en total arbetslöshet på 1 %. Idag får vi ut 80 % i ersättning maximalt 730 kr per dag och har en arbetslöshet som nästa år når över 7,5 % enligt experterna.

Om de borgerliga teorierna skulle stämma så skulle arbetslösheten sjunka med lägre
a-kassa. Men varför stiger den istället? Man sänker ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen och istället för att få fler i arbete, så är det fler som går ut i arbetslöshet. Det är någonting som inte stämmer!

Slutsatsen man kan dra av detta är att arbetslösheten beror på konjunkturen och samhällsstrukturen, inte de arbetslösa. Vem är det då som står för
planerandet och besluten i samhället. Vilka är de som ger ut riktlinjer och som beviljar pengar till diverse projekt, sjukhus, skolor, broar, vägar och allt övrigt?

Svaret är att det är politiker som står för
beslutandet, det är de som beslutar om skatter, hur valutapolitiken ska se ut och hur hela samhället ska vara organiserat. Deras beslut påverkar hur många uteliggare vi har, hur friska vi är, hur vi bor, hur många fattiga det finns, hur många arbetsplatser som skapas, hur hög pension du får, standarden på bostäderna, om du får sjukvård och om du har fina tänder trots att du inte har så mycket pengar.

Allt i vårt samhälle beslutas av politiker i stat, landsting och kommuner. Vi väljer våra politiker i val vart fjärde år, men vet vi vad vi väljer?

tisdag 9 december 2008

Uppsägningar i Luleå

Såg i TV och läste i tidningen att det blir uppsägningar och att produktion hos Plannja flyttas söderut. Jag blev lite förvånad när de sa att de var förvånade över omfattningen? Att Plannja flyttar har mest troligt planerats tidigare, men produktionen har legat på en sådan hög nivå att de i ledningen inte vågat flytta fabriken. Deras kunder skulle ha vänt sig någon annanstans för sina produkter om inte Plannja kunnat leverera i tid.

Sedan så tror jag inte att det är över med uppsägningar. Det kommer fler både inom stålbranschen och andra branscher under våren. Krisen är inte löst och grundproblemen med USA:s federala underskott och amerikanska folkets oförmåga att betala tillbaka sina lån är inte lösta. Sedan tillkommer de problem som nyliberalismens segertåg över världen inneburit för den globala ekonomin. Islands kreditkris, miljarder som försvunnit från pensionsfonder och girigheten hos dem som ska förvalta pensionerna. Om jag skall var optimistisk så tror jag att det i bästa fall blir en arbetslöshet på 10 % i hela landet till nästa år, men troligare är en högre siffra.

Ibland så tror jag att hela Sveriges befolkning varit på kurs hos optimistkonsulten inklusive journalister och politiker, men inte jag. Det kan alltid bli värre!

söndag 30 november 2008

Läxor eller inte?

Läxan vad har den för uppgift och behövs den? Ja, jag vet inte riktigt? Om jag förstått det rätt, så har barn läxor därför att de inte hinner lära sig det de behöver i skolan.

Den som har råd skickar barnen till privatlärare för läxhjälp. Men hur gör den som inte har råd och inte var så duktig i skolan?

Resultatet av en sådan skola blir att barn som inte kan få hjälp i hemmet på grund utav föräldrarnas oförmåga, blir efter i skolan. Vi får ett arv som följer med in i nästa generation i dessa familjer av underpresterande barn.

Dessa barn kommer inte att studera vidare och får mest troligt inte en chans till ett välbetalt arbete. Men om dessa barn får hjälp med läxorna av utbildad personal efter ordinarie skola, så bryts detta arv. De blir bättre rustade att möta arbetslivets krav och får en god möjlighet att hjälpa sina barn i framtiden.

En annan strategi vore naturligtvis att ge skolan så goda resurser att barnen lär sig det som anses nödvändigt i skolan. Inga läxor och all inlärning i skolämnena skulle ske i skolan av utbildad personal.

Vilken strategi man än väljer så är det väldigt oekonomiskt att inte låta barnen nå sin fulla potential.

torsdag 13 november 2008

Hemlösa äter ur soptunnor

Har Sverige blivit ett sådant uland att vi har hemlösa som äter ur soptunnorna? Tydligen är det så när man läser i tidningarna om de hemlösa och desperat fattiga i Sverige.

När jag var ung så fick jag se en karl som rotade i en soptunna bakom ett flott hus i London. För mig kändes det overkligt att se denne gamle man stå böjd över en soptunna i en av Londons
finare kvarter, Han hade gamla och trasiga kläder på sig och stod i skarp kontrast till ägaren av huset med butler och privatchaufför. För mig etsade sig den här bilden av lyx och fattigdom in på näthinnan och bidrog starkt till min syn på England som ett land med otroliga klassklyftor. Där man bugar för den rike, medan den fattige får stå med mössan i hand och hoppas på smulor från den rikes bord.


Jag har inte besökt London och England sedan dess och det lär nog inte hända heller. För mig var det ett bryskt uppvaknande, när jag såg hur det var att vara fattig respektive rik i en av världens äldsta demokratier.


Och nu har vi också desperat fattiga och hemlösa människor i Sverige, vart fan är vi på väg! Ovanpå eländet, så förgiftar Lidls personal maten i soptunnorna. Har vi tappat vår empati för andra människor så till den grad, att vi aktivt sätter gift i den mat som de brukar äta. Precis som om de vore skadedjur. Till sitt försvar sa personalen att de att satt upp en skylt som varnade för att soporna var förgiftade.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3758017.ab

måndag 3 november 2008

De fattiga blir fattigare och de rika rikare = arbetstilfällen?

I alla tider har en ökad skillnad i inkomst mellan fattiga och rika skapat arbetslöshet. Så var det i 1300-talets Sverige och så är det än idag. Vad jag inte förstår: är att ingen verkar vilja erkänna detta enkla faktum?


Om vår nuvarande regering vill öka klyftorna mellan fattiga och rika
(för att öka incitamenten för att arbeta mera). Samtidigt som man vill minska arbetslösheten så finns det bara två förklaringar. Antingen är man okunnig och partitrogen eller så ljuger man.

Om man lj
uger så måste man ju utgå ifrån att befolkningen är godtrogen och att man har en så bra kontroll över media att det går vägen. Man måste även kunna manipulera statistik genom att ändra på sättet som statistiken presenteras. Då ser det ut som om allt går åt det håll som en majoritet av befolkningen vill att det ska gå. Men egentligen så går det åt ett annat håll.

Eller så är man så ideologiskt rättrogen och blåögd, så att man faktiskt tror att samhället fungerar så som man vill att det ska fungera, inte som det faktiskt gör. Ideologin är viktigare och verkligare än verkligheten.

onsdag 22 oktober 2008

Finanskris


Överallt hör och läser jag om finanskrisen, dess orsaker och dess verkningar. Vad jag förstår så har bankerna varit för frikostiga med lån och inte sett till att ha pengar i reserv, om de som lånat pengar till bankerna vill ta ut sina insättningar.

Likviditeten är för dålig säger experterna, det betyder att bankerna har för lite i kassan. Jag anser att det är jävligt dålig planering av de som är beslutsfattare i låneinstitut och banker. De borde skämmas :-(

torsdag 16 oktober 2008

Fönstertittare och andra underliga personer

Jag har varit utsatt för fönstertittare ett antal gånger. Det jag funderar över är, hur dessa människor egentligen fungerar, hur tänker de? När de så lätt kan kasta överbord normalt beteende och ägna sig åt sådant här.

En vanlig vardag så kom jag på en man som nästan körde näsan genom fönsterrutan i sina försök att se in i min lägenhet. Vad var det som var så intressant i min lägenhet?


Ibland så har det även hänt att någon för mig okänd mansperson stått alldeles utanför mitt köksfönster och rastat hunden. Vem är så knäpp att de rastar sin hund vid väggen utanför någons köksfönster? ·

Jag undrar också varför det alltid är män som uppför sig på detta konstiga sätt? Hitintills så har jag inte kommit på någon kvinna som burit sig åt så här.

torsdag 18 september 2008

Skolan och borgare

Själv har jag inte kontakt med skolans värld, men ibland så får jag höra hur det är i skolan nuförtiden. Tydligen så skärps kraven på eleverna, men de får inte skolmaterial så att de har möjlighet att uppfylla kraven.

Det låter som moment 22, omöjligt att uppfylla! Om barnen inte har föräldrar som köper material, böcker o.s.v. så att de får en möjlighet att klara av skolan. Det går ju bra för dem som har råd. Men hur går det för de barn som tillhör de 100 000-tals fattiga i Sverige som precis har pengar till mat och hyra.

Låter som om man medvetet försöker att dra oss tillbaka till det gamla klassamhället, där pengar köpte utbildning åt överklassen. Medan den fattige fick vara nöjd med 7 års grundskola, i bästa fall.

måndag 15 september 2008

Arbetslösheten

Jag undrar över arbetslösheten? Är det de arbetslösa som lever på i bästa fall 10000 i månaden, som startar industrier, gör jättesatsningar på flera miljarder i nya gruvor eller bygger nya varuhus?

Om inte? Hur kan då en minskad ersättning göra att arbetslösheten minskar? Jag menar om det inte är de som är arbetslösa som skapar arbeten, genom investeringar. Så hur kan en minskad ersättning skapa nya arbetstillfällen. Det enda som händer är att den arbetslöse är tvungen att ta arbeten till lägsta möjliga lön, vilket i sin tur pressar ner alla arbetares lönenivå. Viket inte leder till fler arbeten, utan bara till mer pengar i företagarnas fickor och mindre i din!

Jag anser att det som nu pågår är ett skolexempel på hur vårt samhälle sakta men säkert glider mot ett mer totalitärt, kapitalistiskt samhälle, där människorna utnyttjas utan hänsyn till det mänskliga lidande utnyttjandet orsakar. De som styr, stigmatiserar de arbetslösa, pekar ut dom som arbetsskygga, skumma figurer som behöver piskas in i arbete. Ovanpå det så börjar de att avlyssna medborgarna, den så kallade FRA-lagen.

Vart är Sverige på väg?

torsdag 3 juli 2008

Sjukförsäkring

Nu mister man visst sin sjukförsäkring efter ett år. Det går att ansöka om förlängning i 550 dagar. Hm, så nu får man inte bli långvarigt sjuk nå mer och den som blir det ska vara tvungen att oroa sig för sin försörjning. Ja, det blir man säkert bättre av.

Jag börjar nästan tro att vi har sadister i Sveriges regering som gillar att plåga de sjuka och svaga. På något annat sätt kan jag inte tolka deras totala brist på empati för dem som går med sjukdom år ut och år in. Vore det rättvist här i världen så skulle jag önska att de också skulle få känna på hur det är att vara långtidssjuk och samtidigt oroa sig för ekonomin. Det kanske skulle ge dem en liten aning om hur det är att vara långtidssjuk i det borgerliga Sverige.

måndag 24 mars 2008

Bankerna i konkurs?

Läser på Blomberg.com att låneinstituten i USA lånat ut 700 miljarder dollar till låntagare som inte kan betala tillbaka lånen. Nu vill de att amerikanska staten ska ta över lånen och rädda banksystemet från en allvarlig krasch.

Ja, det är som vanligt då! De girigaste kapitalisterna med en total frånvaro av ekonomisk intelligens, ber nu staten att rädda deras pengar. Det blir i slutänden de vanliga människorna som får betala kalaset. De fattiga får det fattigare när det inte finns resurser att hjälpa dem till ett drägligt liv och de som har det rätt bra får betala för kapitalisternas lek med miljarder via skattsedeln.

De enda som inte står med rumpan bar är väl bankdirektörerna som tar ut lite mer i lön för det är de ju värda. Vem som helst kan ju inte slarva bort 700 miljarder dollar så där på en gång. Det behövs ekonomer från USA:s bästa universitet för en sån prestation.

lördag 8 mars 2008

Apoteket från statligt monopol till privat oligopol

Apoteket ska privatiseras! Varför? Är det för att vi har så dyr medicin i Sverige? Nä, jag tror att det är för att stora privata bolag ska kunna tjäna pengar på våran ohälsa. Vår medicin är inte dyrare än andra länders och ser man på USA där det alltid varit privat, så har de mycket dyrare medicin.

Din sjukdom kommer att bli deras vinstmaskin! Vem betalar inte vad som helst för att bli frisk om de är sjuka? Jag känner då ingen som inte skulle ge allt de har för att bli frisk, om de hade en allvarlig sjukdom.

I Norge har de privatiserat Apoteket och där är det tre bolag som kontrollerar marknaden. De kan i praktiken pressa upp priserna för att höja vinsten utan hänsyn till dem som är sjuka.

Är det, det som svensken vill ha, dyrare medicin, mindre kontroll och mer vinstorienterat. Vilket också innebär att apotek som inte är ordentligt lönsamma läggs ner i långt större utsträckning än vad som är fallet idag.

lördag 16 februari 2008

Stoppa mobbningen

Mobbning är ett sätt att konkurrera. När en eller flera i en grupp får svårt att hänga med i konkurrensen så tillgriper de metoder som vi allmänt kallar mobbning.

Alla människor jag någonsin träffat konkurrerar med andra, men
de flesta har spärrar som gör att de inte tillgriper mobbning. Men under rätt omständigheter och i rätt miljö så kan personer med tendenser för mobbning frodas.

Jag anser att mobbning är en samhällsfara och en dyr sådan som kostar samhället åtskilliga miljarder årligen. Detta beteende gör att företag går omkull, att familjer splittras och att sjukvården belastas med utgifter som vi alla kunde ha sluppit om dessa mobbare hållits i schack.

Jag har varit utsatt för mobbning och sett andra bli utsatta. En gemensam nämnare är att mobbare alltid söker likasinnade eller om det inte finns. Bedrar människor genom lögner eller halvsanningar att delta i deras aktiviteter.

Om det är en arbetsplats där arbetsledningen delar in personalen i grupper efter eget gottfinnande. Samt bidrar till att några blir ute i kylan, medan andra får förtroenden så har man ett icke funktionellt företag med en kultur som främjar mobbning.

Jag har själv inte tagit till så drastiska åtgärder som självmord och det ligger väl inte i min natur. Men om hundratals människor (kanske tusentals) varje år tar sina liv på grund utav att de blir dåligt behandlade av andra, så är det väl ett väldigt bra skäl att stoppa mobbningen.

torsdag 7 februari 2008

Med alliansens skola, tillbaka mot forntiden

Ja, Alliansen fortsätter med jättesteg bakåt i tiden. Komvux ska privatiseras och vi ska få ett nygammalt betygsystem. Farsan och morsan gick ju i en skola med det gamla betygsystemet med bokstäver.

Fast de är lite för unga i regeringen för att ha förstahandskunskap om den gamla skolan i Sverige från 30 och 40-talet, så det är troligare att de har importerat det amerikanska systemet. Ett system där den som har gott om pengar kan köpa sig bättre undervisning och högre betyg än den som är fattig. Redan nu så ger samma kunskapsnivå högre betyg i en friskola, jämfört med en kommunal skola.

Det är väl tänkt att den fattiga ska nöja sig med undermålig undervisning åt sina barn och arbeta som tjänstehjon åt de med pengar i alliansens Utopia.

Lättare att få höga betyg

onsdag 16 januari 2008

Lägre skatter i alliansens Sverige?


Mer skatter verkar vara ordningen för dagen. Höjd skatt på bensin, snus och öl. Men inte på champagne, konstigt att de höjer priset på det som slår hårdast mot vanliga människor och inte mot kapitalisterna.

Vore man misstänksam så kunde man ju tro att de var för de rika och mot de fattiga! Men så kan det ju inte vara, de ser ju så trevliga ut hela gänget. Sedan att de lovade att priset på bensin inte skulle höjas är ju sådant som man kan bortse från. Alla har ju rätt att ändra sig, även de i ledningen för det nya "arbetarpartiet" Moderaterna.