måndag 30 maj 2011

Tony Judt ställde viktigaste frågan

Jag läste en artikel på ETC som var skriven av Maria-Pia. Artikeln var bra och innehållet var viktigt och aktuellt för vår tid med privatiseringar och hyllning av de privata entreprenörerna med stenhjärtan.

Tony Judt ställde viktigaste frågan

Läs artikeln och fråga dig själv sedan, om du är en person med stenhjärta?