söndag 13 september 2009

Arbetslösheten i Sverige 1991-2008


Jag undersökte hur arbetslösheten utvecklats mellan 1991 och 2008. Under denna period har det varit både Socialdemokratiska (röda staplar) och borgerliga regeringar (blå staplar)

Borgerliga regeringar har aldrig lyckats med att främja ekonomin så att arbetslösheten minskat och konstigt nog har de inte lyckats sänka arbetslösheten trots högkonjunktur. Allt de har lyckats med är att ändra sättet att räkna ut procenttalen för arbetslösheten.

Siffror till diagrammet fram till 2006 kommer från SCB och formeln är Antalet Arbetslösa/Arbetskraften = Arbetslösa i hundradelar (procenten). Arbetskraften är alla arbetslösa plus de som arbetar. Eftersom CIA räknar ut arbetslösheten på samma sätt som jag, så tog jag de två sista procent-talen i digrammet från CIA-factbook. Var lite lat när det kom till kalkylerandet denna gång :o)

Länk till CIA-Factbook
Länk till SCB
Länk till min hemsida med äldre statistik Politik på Janbanan.net
Artikel i DN om uppsägningar i September

måndag 7 september 2009

Den nya borgerligheten?

En sak som förvånar mig är de borgerliga politiker som säger att de har nya ideér men som i nästa andetag säger saker som en borgerlig politiker kunde ha sagt för hundra år sedan. Orden är inte exakt lika men betydelsen är lika.

En borgerlig politiker står i TV och säger att de arbetslösa ska göra nytta, annars så får de inte några pengar. En borgerlig politiker på 1800-talet sa nog nästan exakt samma sak men då var det att ta arbete som
tjänstehjon som gällde. Ett arbete som precis gav mat för dagen. Efter det kom tvångsarbetsanstalterna på 1880-talet för dem som inte hade ett arbete. Det var väl för att det inte fanns nog med lediga arbetsplatser som tjänstehjon för de som blev arbetslösa, som anstalterna skapades.

Den mest osympatiske personen som sa nästan exakt samma sak var Hitler. Då handlade det om de lata judarna som skulle skickas till läger för att lära sig arbeta.

Olika tider, olika personer men samma tanke: att de som inte arbetar ska läras att arbeta genom tvång. Det kan gälla personer som blivit uppsagda från sin arbetsplats i Sverige. Judar som blev avskedade på grund av sin religion eller utländska medborgare som kommer till Sverige med ett hopp om att få ett arbete och ett värdigt liv.

Ingen tanke om att arbetslösheten är ofrivillig och att det anvisade sysselsättningen inte alls har något att göra med den arbetslöses utbildning och inte är till för att hjälpa arbetslöse. Den arbetslöse reduceras till gratis arbetskraft för hugade spekulanter.

En grundläggande borgerlig syn på
människan som Moderaterna och deras kumpaner inte kunnat befria sig från.

fredag 4 september 2009

Sjuka blir allt fattigare

Var tredje person som söker hjälp hos landets budget och skuldrådgivare är sjuk.Många av de sjuka har inte råd att betala sin sjukvård eller medicin. Även tandläkarräkningar kan få de som bara har sjukförsäkringen som inkomst att hamna i ekonomiska svårigheter.

I alliansens utopia så har de sjuka inte råd att betala sina räkningar. Men det ska väl motivera de som har kroniska sjukdomar att fortare bli friska. Tänk att läkarna aldrig kommit på det? Att alla sjukdomar botas genom att de sjuka får mindre med pengar! All forskning som lagts ner på att hitta bot till sjukdomar och sedan så kommer Borg med lösningen. Vem hade kunnat tro det!

Konsumentverket om de sjuka som inte kan betala sina räkningar