torsdag 18 juni 2009

Ekonomin i världen

Jag satt och funderade över hur ekonomin i västvärlden har utvecklat sig. De som har möjlighet skor sig och blir allt rikare medan många andra blir fattigare. Det innebär att de som inte är så rika, minskar sina inköp av varor. Vilket i sin tur bidrar till att den ekonomiska aktiviteten i samhället minskar (Många får mindre med pengar och handlar mindre)

För att kompensera för den minskade köpkraften så sänker staten skatten och lånar upp pengar för att få hjulen att gå runt. Det gör att de flesta inte märker att de rika skor sig på deras bekostnad, eftersom allt verkar att fortsätta som vanligt. Men allt sker med lånade pengar och som med alla lån, så måste de betalas en dag. Om man nu inte kan tvinga något U-land att betala skulden.

I praktiken betyder det att det svenska folket genom den borgerliga regeringens försorg lånar pengar, som de ger till de rika.

onsdag 3 juni 2009

Arbetlöshet och övergrepp

Jag sitter här och funderar över arbetslösheten och att de arbetslösa får stå till svars för sin egen och andras arbetslöshet. Det är ju att ge de arbetslösa allt ansvar för arbetsmarknaden, ett ansvar utan makt att förändra. Man säger åt den arbetslöse som sökt hundratals med arbeten att det är ditt eget ansvar att hitta ett arbete och gör du inte det så ska du för att motiveras få mindre med pengar. Trots att alla vet att de lediga arbetena blir färre och färre.

Det påminner om en ficka som blivit våldtagen och där man under rättegång börjar granska hennes liv istället för att granska våldtäcktsmannen. Där hon får redogöra för vad hon hade på sig och sina sexuella kontakter. Slutsatsen i en sådan rättegång är att: Hon har orsakat detta och det är helt på hennes eget ansvar som hon ska bli våldtagen, eller inte.

Offret för övergreppet är alltså den som är ansvarig. Den arbetslöse ska bli bespottad för att han eller hon mist sitt arbete. Den våldtagna är den som ska stå till svars för hon blivit våldtagen. I förlängningen så blir det den som är utsatt för våld eller andra övergrepp som ska stå till svars för övergreppen.

En fascistotid syn på sakernas tillstånd som tydligen får allt vidare spridning i samhället.