söndag 30 november 2008

Läxor eller inte?

Läxan vad har den för uppgift och behövs den? Ja, jag vet inte riktigt? Om jag förstått det rätt, så har barn läxor därför att de inte hinner lära sig det de behöver i skolan.

Den som har råd skickar barnen till privatlärare för läxhjälp. Men hur gör den som inte har råd och inte var så duktig i skolan?

Resultatet av en sådan skola blir att barn som inte kan få hjälp i hemmet på grund utav föräldrarnas oförmåga, blir efter i skolan. Vi får ett arv som följer med in i nästa generation i dessa familjer av underpresterande barn.

Dessa barn kommer inte att studera vidare och får mest troligt inte en chans till ett välbetalt arbete. Men om dessa barn får hjälp med läxorna av utbildad personal efter ordinarie skola, så bryts detta arv. De blir bättre rustade att möta arbetslivets krav och får en god möjlighet att hjälpa sina barn i framtiden.

En annan strategi vore naturligtvis att ge skolan så goda resurser att barnen lär sig det som anses nödvändigt i skolan. Inga läxor och all inlärning i skolämnena skulle ske i skolan av utbildad personal.

Vilken strategi man än väljer så är det väldigt oekonomiskt att inte låta barnen nå sin fulla potential.

torsdag 13 november 2008

Hemlösa äter ur soptunnor

Har Sverige blivit ett sådant uland att vi har hemlösa som äter ur soptunnorna? Tydligen är det så när man läser i tidningarna om de hemlösa och desperat fattiga i Sverige.

När jag var ung så fick jag se en karl som rotade i en soptunna bakom ett flott hus i London. För mig kändes det overkligt att se denne gamle man stå böjd över en soptunna i en av Londons
finare kvarter, Han hade gamla och trasiga kläder på sig och stod i skarp kontrast till ägaren av huset med butler och privatchaufför. För mig etsade sig den här bilden av lyx och fattigdom in på näthinnan och bidrog starkt till min syn på England som ett land med otroliga klassklyftor. Där man bugar för den rike, medan den fattige får stå med mössan i hand och hoppas på smulor från den rikes bord.


Jag har inte besökt London och England sedan dess och det lär nog inte hända heller. För mig var det ett bryskt uppvaknande, när jag såg hur det var att vara fattig respektive rik i en av världens äldsta demokratier.


Och nu har vi också desperat fattiga och hemlösa människor i Sverige, vart fan är vi på väg! Ovanpå eländet, så förgiftar Lidls personal maten i soptunnorna. Har vi tappat vår empati för andra människor så till den grad, att vi aktivt sätter gift i den mat som de brukar äta. Precis som om de vore skadedjur. Till sitt försvar sa personalen att de att satt upp en skylt som varnade för att soporna var förgiftade.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3758017.ab

måndag 3 november 2008

De fattiga blir fattigare och de rika rikare = arbetstilfällen?

I alla tider har en ökad skillnad i inkomst mellan fattiga och rika skapat arbetslöshet. Så var det i 1300-talets Sverige och så är det än idag. Vad jag inte förstår: är att ingen verkar vilja erkänna detta enkla faktum?


Om vår nuvarande regering vill öka klyftorna mellan fattiga och rika
(för att öka incitamenten för att arbeta mera). Samtidigt som man vill minska arbetslösheten så finns det bara två förklaringar. Antingen är man okunnig och partitrogen eller så ljuger man.

Om man lj
uger så måste man ju utgå ifrån att befolkningen är godtrogen och att man har en så bra kontroll över media att det går vägen. Man måste även kunna manipulera statistik genom att ändra på sättet som statistiken presenteras. Då ser det ut som om allt går åt det håll som en majoritet av befolkningen vill att det ska gå. Men egentligen så går det åt ett annat håll.

Eller så är man så ideologiskt rättrogen och blåögd, så att man faktiskt tror att samhället fungerar så som man vill att det ska fungera, inte som det faktiskt gör. Ideologin är viktigare och verkligare än verkligheten.