söndag 30 januari 2011

Praktikanter och arbetsplatsolyckor

5 döda och 1882 skadade i arbetsplatsolyckor under 5 år. Verkar farligare att vara praktikant än att vara svensk soldat i Afghanistan.

Bland det mest svinaktiga är att Arbetsmiljöverket inte publicerar siffrorna på skadade praktikanter och att ingen utredning om ansvarsfrågan görs annat än i undantagsfall.

Att människor på arbetsförmedlingar och på arbetsplatser faktiskt verkställer den borgerliga alliansen beslut, gör dem lika medskyldiga som regeringen som tar besluten. Man kan inte bara säga att: Vi lydde order när vi skickade ut dessa människor i arbeten utan avtalsenlig lön, utan riktig utbildning och med stor skaderisk.

Några länkar med information:


Praktikplatsen blev slutet för pappa

Skadorna osynliga i statistiken