måndag 4 juli 2011

Jobbskatteavdraget

Satt och funderade på vad jobbskatteavdraget egentligen är! Jag kom fram till att det är ett bidrag som ökar ju högre inkomst personen som får det har. Vid 17 000 i månaden får man ett bidrag på 1 336 kr. Men vid 50 000 kr i månaden får man ett bidrag på 4 343 kr. Alltså ett bidrag som blir högre, ju mer personen har i inkomst.

Att kalla det skattesänkning är inte korrekt eftersom många arbetstagare inte betalar statlig skatt. Endast de med inkomst över 32 969 kr ( efter alla avdrag) betalar statlig inkomstskatt. Bidrag är en mer korrekt beteckning eftersom det inte finns någon skatt att sänka, om du inte betalar någon statlig skatt.

Under samma tid har statliga företag sålts ut. Sjuka blivit utan sjukersättning, Dödligt sjuka mister de lilla de fått för sitt uppehälle, under de sista dagarna i livet. Kroniskt sjuka blir plötsligt "friska och krya" (fast bara på papperet). Arbetslösa får en lägre ersättning från sin arbetslöshetsförsäkring.

Som slutsats kan man väl säga att de som arbetar eller är pensionär får mer i bidrag ju högre inkomst de har. Medan de sjuka och de arbetslösa får en lägre ersättning från sin försäkring.

Eller sagt på ett annat sätt: De fattiga får mindre och de rika mer. De där i mellan får en slant för att hålla tyst och rösta höger.

Min slutsats av detta är att det som jag förutsåg vid 12 års ålder nu håller på att bli verklighet. Jag förutsåg att solidariteten mellan människor skulle försvinna. Att det som skulle gälla var, hur mycket "
får jag" och inget annat.

Inga kommentarer: